Voor organisaties

Verder werkt samen met organisaties die hun aanbod open zetten. Zodat zoveel mogelijk vrijwilligers mee kunnen doen aan bijvoorbeeld een training of workshop. En jouw organisatie zo leert kennen!

Verder wil graag altijd het netwerk uitbreiden door verbinding en samenwerking met organisaties. 

Samenwerking door kennis, middelen en scholing te delen kan bijvoorbeeld door:

  • De eigen vrijwilligers attenderen op het scholingsaanbod van Verder.
  • Eigen aanbod open zetten voor vrijwilligers uit andere organisaties.
  • Locaties of andere middelen aanbieden.
  • Meedenken over het aanbod.
  • Zitting in de werkgroep.
  • Eigen vrijwilligers die kennis hebben over bepaalde onderwerp aandragen om workshop, training, presentatie of informatiebijeenkomst te geven.

Meer informatie? Vragen? Neem contact met ons op via de contactpagina.

  • © Copyright 2021
  • Verder Leiden |
  • Communicatie : Legit